KORONAVIRUSTIEDOITE

Koronaviruspandemia vaikuttaa kaikkeen inhimilliseen toimintaan, myös hautaustoimintaan.

Me Hautaustoimisto Murtoniemi Oy:ssä suhtaudumme asiaan sen vaatimalla vakavuudella pyrkien säilyttämään kuitenkin täyden palvelutason turvaten samalla asiakkaidemme ja henkilökuntamme turvallisuuden.

Noudatamme THL:n antamia ohjeita tartuntariskin pienentämiseksi.

Toimistollamme vältämme tällä hetkellä lähikontaktia ja kättelyä.

Lue lisää…

Hautajaiset ovat arvokas ja tunteita herättävä tilaisuus. Siksi hautaustoimistomme tarjoaakin pitkäaikaisella ammattitaidolla asiantuntevaa ja yksilöllistä palvelua jokaiselle asiakkaalle, omaisten ja vainajan toiveita kunnioittaen.

SURUN  KOHDATESSA

Surun kohdatessa helpoin askel hautausjärjestelyissä on yhteydenotto hautaustoimistoon.

Koska hautajaiset ovat monen eri tahon muodostama kokonaisuus, on yksinkertaisinta tulla hautaustoimistoon, jossa Teitä autetaan kaikissa hautausjärjestelyihin liittyvissä asioissa. Hautaustoimistossa asioidessanne ette tarvitse vielä hautauslupaa.

Hautaustoimistomme kautta hoituvat myös kaikki virastoasioinnit.

HOIDAMME  JÄRJESTELYT

Ennen hautausjärjestelyiden aloittamista on hyvä miettiä siunaustilaisuuden ajankohtaa ja paikkaa, sekä hautaustapaa – arkkuhautaus vai tuhkaus. Hyvä on myös kunnioittaa vainajan mahdollisesti jättämiä toiveita.

Hautaustoimistomme auttaa tarvittaessa arkun ja uurnan valinnassa. Sovimme myös yhdessä omaisten kanssa ajankohdan vainajan kuljetukselle, johon omaiset voivat halutessaan osallistua. Kuljetuksella vainaja siirretään arkussa kirkkoon tai kappeliin, jossa siunaus tullaan suorittamaan. Matkalla voidaan kuunnella sanomakellot.

Hautaustoimistomme huolehtii vainajan pukemisesta, arkkuun sijaamisesta ja kuljetuksesta aina ehdottomalla kunnioituksella.

NEUVOMME  JA  AVUSTAMME

Muistotilaisuuden tarjoilut, hautavihot, hautakivet ja kaiverrukset on mahdollista hoitaa hautaustoimistomme kautta samalla kerralla. Hoidamme myös kuolinilmoitukset.

Käymme rauhassa läpi hautaukseen liittyvät asiat, neuvomme ja avustamme.

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Mikäli haluatte meidän tekevän perunkirjoituksen, sen voi laittaa vireille jo hautausasioita sovittaessa. Asiaan voi palata myös myöhemmin siunaustilaisuuden jälkeen.